replika saat rolex replika saat

ANLED OLAGAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Yönetim Kurulu 11.01.2013 de saat 10,00 da Dernek Merkezinde toplanarak Derneğimizin Olağan Genel Kurulunun yapılması için aşağıdaki karar almıştır.

Yönetim Kurulumuz 19.02.2013 günü saat:19.00’da ANTALYA TENİS İHTİSAS KULÜBÜ’nde; çoğunluk sağlanamazsa 26.02.2013 günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere bir genel kurul toplantısı yapılmasına, toplantının e-posta ile üyelere duyurulmasına karar vermiştir.

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Teşekkülü

3- 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak ibra edilmesi

4- 2012 Denetim Kurulu Raporunun okunarak ibra edilmesi.

5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinin yapılması

6- Tahmini Bütçe yapılması

7- Dilek ve Temenniler

8- Kapanış

Kemal ATAY                   Ferda ERDEM               Ahmet ACUN

Başkan                         Başkan Yrd.                 Sekreter

Vahap BARUTCU            Mesut ÇELİK

Sayman                        Üye

  • Sözlük

  • Döviz

    1 $ = TL 1,00
    1 € = TL 1,00
    291356 Ziyaretçi